sadəlövh

sadəlövh
f.ə. 1) hər şeyə inanan, tez inanan; 2) avam

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sadəlövh — <fars. sadə və ər. lövh> 1. Bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Ç.. Sadəlövh arvadlar Cavahirin cavabından xəbərdar olandan sonra güman edirdilər ki, Cavahirin taqsırını bağışlayıb, onu tamamilə azad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəürəkli — sif. Ürəyi sadə olan, hər şeyə, hər kəsə tez inanan; sadəlövh, sadədil. . . Müəllim on yaşında sadəürəkli və heç şeydən xəbəri olmayan bir uşağın sözünə inanmayaraq: – Səni qara basıb, – deyə cavab verdi. B. T.. . . Dürdanə xanım xoştəbiətli,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövhcəsinə — z. Sadəlövh adam kimi; avamcasına, cahilcəsinə, sadədilliklə. Lalə qonşusunun sadəlövhcəsinə dediyi bu sözləri bəyənmədi. M. Hüs.. Onun etirafına belə sadəlövhcəsinə <Sultanın> inandığını görən Qoşqar özünü gülməkdən saxlaya bilmədi. İ.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəqəlb — f. və ə. 1) sadə ürəkli; 2) ürəyi təmiz, sadəlövh; fırıldaqçı olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sadə — f. 1) mürəkkəb olmayan; bəsit; 2) bəzəksiz, zinətsiz, adi; 3) saf, xalis, təmiz; 4) ürəyi təmiz; 5) çox dərin düşünməyən; sadəlövh; 6) tək, yalnız, ancaq; 7) üzü tüksüz; saqqalsız …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sadəzəmir — f. və ə. 1) ürəyi təmiz, təmiz qəlbli; 2) tez inanan; sadəlövh …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövsalə — f. 1) birillik dana, biryaşar dana; 2) «Tövrat»a görə: Musa peyğəmbərin dövründə Samirə adlı bir nəfərin qızıldan qayırdığı və bununla bir neçə günün ərzində Musanın tərəfdarlarını yoldan çıxarıb bütpərəst etdiyi dana; 3) m. sadəlövh, sadə (adam… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • avam — sif. <ər.> Oxumamış, savadsız. Avam adam. – Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdı. C. M.. <Tahir:> Usta, məni o qədər də avam hesab etmə. Mən zəmanəmizin qədrini yaxşı bilirəm. M. Hüs.. // Sadədil,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • türkəsaya(q) — sif. dan. Sadədil, sadəlövh, biclik bilməyən, ürəyisadə (bəzən «avam» mənasında işlənir). Türkəsaya qoca. – <Həsən:> <Zəhra> yazıq, türkəsaya adamdır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təntik — sif. dan. 1. Sadədil, sadəlövh. Təntik qoca. 2. Ağzı söz tutmayan, sözləri aydın deyə bilməyən. <Əlləzoğlu> tövşüyə tövşüyə papağı ilə tərini sildi, təntik z. halda kəkələdi. İ. Hüseynov. 3. Tələsik, tələsə tələsə. Günəş çox təntik bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”